Archív

Archív pro Březen 2009

První video z demonstrace

31.03.2009

Na serveru youtube.com se objevil video sestřih z demonstrace Za Česko kulturní (25.3.2009). Video je doplněno záznamem happeningu, který proběhl den poté při tiskové konferenci ministra kultury.

Jan Vávra Nezařazené

Neverbální tisková konference - neverbální tisková zpráva

31.03.2009

Ministr kultury se odmítl na tiskové konferenci u příležitosti Fóra pro kreativní Evropu vyjádřit k situaci současné snížené podpory českému živému umění. Odpovědí mu budiž též mlčící tisková zpráva z happeningu, který se odehrál na tiskové konferenci.

nonverbalpressrelease

Jan Vávra Nezařazené

Projev z demonstrace 25.3., Táňa Fischerová

31.03.2009

Přinášíme další přepis projevu z demonstrace 25. 3., který pronesla Táňa Fischerová:

Je jasné, že je dnes pozornost všech upřena k pádu vlády a dnešní demonstrace se může zdát nedůležitá. Přesto by se svým způsobem by se dalo říct, že vlády přicházejí a odcházejí, ale bez kultury nemůže fungovat žádná společnost, ani politika. Kultura to v naší zemi měla těžké od počátku postkomunistické éry a zápas o její důstojnou existenci trvá vlastně celých dvacet let.

Je smutné, že naši odpovědní činitelé nikdy nepochopili, jakou funkci má kultura pro společnost. Právě ona je spolu se vzdělaností a duchovním životem rezervoárem, ze kterého čerpají všechny ostatní oblasti včetně ekonomické a politické. Je žalostné, že politici a odpovědní úředníci nechápou, že kultura přináší značné finanční částky do rozpočtu, že přináší víc než fotbalové zápasy, které navíc díky svým fanouškům za sebou zanechávají zdemolované stadiony a značné sumy vynaložené na zvládnutí bezpečnosti. Přesto se do těchto oblastí lijí obrovské částky, kdežto na kulturní aktivity se nenajde ubohých pár milionů, o jednom procentu na kulturu ani nemluvě. Kromě toho sport vytváří pouze konzumenty současnosti, kultura vytváří plnohodnotné občany současnosti i pro budoucnost. Připomínat téměř dvě miliardy, které se na rozdíl od kultury vždy najdou na dofinancování mistrovství světa v lyžování v Liberci nebo předražené stavby všeho druhu je spíše pro smích. Bohužel ne náš. Pro osvěžení paměti připomínám dobu, kdy jsem ve sněmovně vybojovala díky pohrůžce, že nepodpořím rozpočet, sto milionů navíc pro kulturu, které jako vždy rozpočet nepřál, abych potom zjistila, že mnohem větší částka se při ?porcování medvěda? rozdala na fotbalové trávníky třetí kategorie v každé malé vísce. I při dnešní krizi peníze jsou. Jenže jdou jinam. Zapomíná se také, že i kultura zaměstnává množství kvalitních lidí, kteří jsou nenahraditelní a přijdou o svou odbornost, a že likvidací některých oborů se nejen likviduje budoucnost, ale také přibývá lidí, kteří budou muset dostávat sociální dávky z rozpočtu.

Kultura je v situaci rodiny, které v rozpočtu každý měsíc schází třetina peněz na zaplacení složenek , zatímco sousedi mají na každoroční výlety do ciziny a dobré jídlo. V okamžiku krize sousedi nepojedou do ciziny, ale kultura je vystěhována bez náhrady na ulici. Kultura se u nás začíná stávat bezdomovcem. Stát bez kultury nemá budoucnost. Je beznadějné, že to musíme z ulice volat na odpovědné činitele. Není to jenom jejich země, ale nás všech. Snad nás zaslechnou bez ohledu na to, kdo je zrovna u moci..

Táňa Fischerová, herečka a bývalá poslankyně PSP ČR

Jan Vávra Nezařazené

Reakce Marty Smolíkové na článek Jana Růžičky

31.03.2009

Reakce Marty Smolíkové, ředitelky Pro Culture a odbornice na kulturní politiku, na článek poradce minstra kultury Jana Růžičky:

Pominu-li, že článek tajemníka a poradce ministra kultury Na kulturu víc peněz nebude má již v první větě hrubou pravopisnou chybu, je článek poučný z jiného důvodu. Je to svědectví o diletantském nepochopení role a významu kultury. I česká kultura je světem podnikání a firem s poměrně významnou pozicí na pracovním trhu. V roce 2005 zaujímala kultura v České republice 3,3 % ? v Praze potom více než 6 % ? pracovního trhu, zásadně stimuluje cestovní ruch atd. Nejedná se zde jen o tanečníky, vernisážové či festivalové blouznivce, kteří se by se v době krize měli uskromnit a ?v rámci solidarity snažit pochopit a porozumět?, že ?ministerstvo a vláda má odpovědnost za ekonomiku a stát jako celek, tedy i za krachující firmy, lidi bez práce a lidi s nejasnou finanční budoucností?, a proto krátí dotace na umění.

Signatáři otevřeného dopisu Česko za kulturu nebojují za svůj osobní zájem, kterým je umění, jak se nám snaží autor textu podstrčit. Upozorňují na absurditu, že zatímco ministr kultury pozval do Prahy na Fórum pro kreativní Evropu světové odborníky, jeho úřad se v praxi těžce vyrovnává s myšlenkami, které se v Praze budou diskutovat. Na konferenci se bude hovořit o tom, proč je třeba z veřejných zdrojů podporovat umění. Jak je kreativita, která vychází z kultury, podceňovaným elementem, který pomáhá pohánět marketing, komunikaci, lidské zdroje či vývoj produktů pro nejrůznější obchody a průmysly. Proč evropské země a regiony musí potvrdit důležitost kulturních přínosů a zohlednit nové ekonomické paradigma, které vyžaduje nové a jiné myšlení vycházející z emocí, estetické představivosti a myšlenek, které vytvoří nové vize, hodnoty či prozatím nedefinovatelné majetky. A dále se bude hovořit o tom, jak se s kreativním vzděláváním, které má připravit občany na život v 21. století, a s kreativní ekonomikou, která je u nás prázdným pojmem, již pracuje v politikách řady evropských zemí. A proto nejen zaměstnanci ministerstva kultury by si měli prostudovat stránky a výstupy zmiňované konference, viz www.forumforcreativeeurope.cz

Zdroj:

http://www.proculture.cz/cultureinfo/kulturni-politika-v-cr/reakce-proculture-na-clanek-na-kulturu-vic-penez-nebude-2104.html

Jan Vávra Nezařazené

Naši Iniciativu podpořil i Václav Havel

27.03.2009

Otevřený dopis iniciativy Za Česko kulturní, která protestuje proti radikálním škrtům ministerstva kultury na podporu živého umění a upozorňuje na hrozbu brzkého kolapsu napříč celou českou živou kulturou, podpořil svým podpisem i bývalý prezident ČR Václav Havel. Iniciativa oslovila otevřeným dopisem účastníky mezinárodního Fóra pro kreativní Evropu, které pořádá v těchto dnech v Praze Ministerstvo kultury ČR, a ve středu 25. 3. zorganizovala manifestaci před Českým muzeem hudby, kde se Fórum slavnostně zahajovalo.

 

Mezi několika stovkami demonstrantů byla řada významných osobností české kultury. Manifestace upozorňovala hlavně na nekoncepční přístup ministerstva kultury při úsporných opatřeních letošního rozpočtu resortu. Argumentace ministerstva ekonomickou krizí se zástupcům Iniciativy jeví jako nepřesvědčivá: ministerstvo schvalovalo rozpočet s razantními škrty v oblasti živého umění už v roce 2008 a ve stejné době paradoxně navýšilo mandatorní výdaje na svůj vlastní provoz o 17 milionů Kč. ?Tímto přístupem ministerstvo likviduje nejprogresivnější část českého kreativního kapitálu, který vznikl v posledních dvaceti letech mimo zavedenou kulturní síť,? tvrdí zástupci Iniciativy.

 

Přestože celkový rozpočet ministerstva kultury počítal se snížením o 5,8 % oproti roku 2008, jsou celkové škrty v kapitole Kulturních aktivit na 73 % loňského roku, krácení jednotlivých grantových programů dosáhlo dokonce 65?50 % loňského roku. A tak zatímco celá kapitola Kulturních aktivit bylá krácena o 133 mil. Kč, v jiných kapitolách MKČR jsou ?úsporná opatření? řešena navýšením ? například na provoz příspěvkových organizací o 141 mil. Kč, podporu regionálních kulturních zařízení o 330 mil. Kč, na platy duchovních o 26 mil. Kč.

 

Jan Vávra Nezařazené