Archív

Archív pro Březen 2009

Video ze zahájení Fóra pro kreativní Evropu

27.03.2009

Video ?zevnitř? zahájení ministerské konference Fórum pro kreativní Evropu obsahuje i rozhovor s ministrem kultury Václavem Jehličkou. Kromě toho, že škrty v oblasti živého umění zužuje pouze na problematiku literárních časopisů, je slyšet i další kontroverzní výrok pana ministra (bohužel přeložený do angličtiny, takže neznáme přesnou citaci) ?the protesters are mostly students, who just need to let out steam? Zpětně přeloženo: protestující jsou převážně studenti, kteří se potřebují vybouřit. Odkázali bychom rádi na ?studentíky?, kteří se postavili za Dopis účastníkům konference pro kreativní Evropu. Aktuální seznam respektovaných osobností z oblasti umění, akademické sféry i vědy naleznete na tomto webu v sekci Podpořili nás.

Celé video v angličtině:

Jan Vávra Nezařazené

Úloha ministerstva kultury v krizi

27.03.2009
Teatrolog Bohumil Nekolný reaguje taktéž na článek tajemníka ministra kultury Jana Růžičky (LN, 22. 3. 2009):
Reakci publikovaly Lidové noviny 26.3.2009:
23.3. uveřejnily Lidové noviny neskutečnou odpověď tajemníka a poradce ministra kultury J. Růžičky umělcům, autorům dopisu Česko za kulturu. Cituji z internetového portálu ?lidovek?. Přece vůbec nejde o to, jaké další veřejné rozpočty přispívají na kulturu, ale jaké peníze jsou v kapitole státního rozpočtu. Dokonce i kumštýřům došlo, že je  globální krize. Vydrží i úžasnou úvahu, že když je krize, nejsou zisky a nejsou-li zisky, nejsou ani daně (sic!). Ale opravdu nejde, jak tvrdí Růžička o ?osobní zájem umělců?. Dokonce ani neplatí, že ministerstvo má odpovědnost za ekonomiku, krachující firmy, lidi bez práce a stát jako celek. Ministerstvo kultury má odpovědnost za kulturu, a pokud jí bude právo, tak jedině její podporou může přispět paradoxně i k rozvoji ekonomiky a překonání krize. Signatáři právě ?v rámci solidarity? jistě rádi pochopí nezodpovězenou otázku za deset tisíc dolarů. Pokud se rozpočet krátil o pět procent, proč zrovna ?živé umění? bylo kráceno o procent třicet pět. Oproti tajemníkům poradců má řada umělců v současné době opravdu srdce knížete Rohana.

Bohumil Nekolný, teatrolog

Zdroj: http://www.lidovky.cz/uloha-ministerstva-kultury-v-krizi-dbb-/ln_dopisy.asp?c=A090326_201021_ln_dopisy_gab

Jan Vávra Nezařazené

Nekulturní kulturní politika

27.03.2009

Reakce Jany Ryšlinkové na článek tajemníka a poradce ministra kultury Jana Růžičky (LN, 22. 3. 2009)

 

Nezodpovědní politici v této zemi v úterý sesadili vládu a zmařili tak zatím docela úspěšný pokus České republiky prosadit se na mezinárodním poli v roli předsedající země EU. V této těžké době ji nesesadili proto, že by byla neúspěšná, ale proto, že na to našli dost hlasů! Je mi dost nanic z těch, kdo toho využili i z těch, kdo se k tomu propůjčili. To je absence kultury politiků tohoto národa ve velkém.

 

O pár článků níž, kde to všechno začíná, to ale nevypadá o nic lépe. Takže doufat, že se to v budoucnu změní, je planá naděje. Ledaže se hodně našich mladých lidí pojede podívat ven, do Evropy, protože tady se to nenaučí….Viz třeba článek tajemníka a poradce ministra kultury pana Růžičky v LN z 20.3.t.r. Všichni jsme si vědomi toho, že stejně jako v ostatních zemích ve světě přijde státní rozpočet o nemalé zdroje. Většina ekonomů na světě se shodne na tom, že je nutné krizi čelit státními zásahy, to je vyšším zadlužením států - ani náš se tomu nevyhne. Mnohé soukromé podniky žádají své zaměstnance, aby jim pomohli podnik udržet snížením svých požadavků na platy. A lidé to dělají, ne zvesela, ale protože chápou.

 

Kdyby našim politikům zodpovědným za kulturu skutečně záleželo na kultuře, kdyby rozuměli její úloze ve společnosti, nekrátili by peníze na živou kulturu o 35%, ale našli by způsob, jak pochopeníhodné 6ti procentní krácení rozpočtu rezortu kultury rovnoměrněji rozložit. A lidé by chápali.

 

Bohužel, jak potvrdil svým článkem i pan Růžička, je politiky kultura chápána jenom jako zábava, jako příjemný způsob trávení volného času. Ale živá kultura je základem toho, co z lidí tvoří národ, naše kultura je jedním z nehodnotnějších přínosů pro Evropu. A je nezanedbatelnou součástí hospodářství všech rozvinutých zemí.

 

Ale i kdyby Ministerstvo kultury nepřekročilo svůj stín v chápání kultury (ach jo!), proč probůh považuje lidi, kteří v této oblasti pracují za (až na malé výjimky) velmi malou mzdu, někoho méněcenného? Likvidační krácení rozpočtu pro živou kulturu (nezapomeňme, že většina organizací, které žádají ministerstvo o granty, končí každý rok svůj rozpočet na nule, tedy nemají žádné finanční zásoby, kam by mohly sáhnout) zlikviduje nejenom mnoho kulturních počinů, ale - stejně jako v kterémkoli jiném podniku v úpadku - vytvoří mnoho ?lidí bez práce a lidí s nejasnou finanční budoucností?. A o ty se snad nemusíme postarat? No, jsou to jenom komedianti, že?

 

Nakonec pár čísel: Kulturní sféra zaměstnává v této zemi něco kolem 3% všech pracujících občanů, tj. řádově 150 tisíc lidí. I kdyby živá kultura tvořila jenom 10% z nich (správné číslo nevím, ale o moc nižší být nemůže), tak je to 15 tisíc lidí. To je víc, než by zaměstnávaly dva ČEZy dohromady. Co by stát dělal, kdy by se ČEZu nezaviněně snížily příjmy o 35%? Honem by utíkal na pomoc!


Ale ministr kultury ústy svého poradce říká: nejsou peníze.

 

Jana Ryšlinková, děkanka US Business School Praha, zastupitelka na pražském magistrátu, bývalá poslankyně.

Jan Vávra Nezařazené

Ohlasy a fotky z demonstrace 25.3.

26.03.2009

Světoznámý ekonom John Howkins o podpoře kultury

26.03.2009

Video z ministerské konference Fórum pro kreativní Evropu jasně ukazuje, že na ministerstvu kultury levá ruka neví, co dělá pravá. Doufejme, že bude ministr kultury poslouchat slova světoznámého ekonoma Johna Howkinse, který hovoří o tom, jak v době krize podporovat kulturu (a jak se tak nyní děje v zahraničí). Hovoří také o tom, jak kulturní oblasti vytvořit podmínky, aby byla z části soběstačná. Video pouze v angličtině.

Jan Vávra Nezařazené