Domů > Nezařazené > Projev Jany Návratové z demonstrace 25.3.

Projev Jany Návratové z demonstrace 25.3.

Zastupuji zde oblast současného tance. Jako šéfredaktorka odborné revue Taneční zóna sdílím zároveň složitou situaci uměleckých periodik.

Tanec do roku 89 fungoval jako amatérská činnost, byl součástí undergroundu. Komunisté jej nepodporovali. Měli rádi folklór a balet. Bylo potřeba hodně sil, aby se současné taneční umění mohlo rozvinout a profesionalizovat. Dnes jsou vidět úspěchy. Snížením dotace MK na tanec a nonverbální divadlo je frustrujícím a likvidačním krokem jak pro pražské projekty, tak pro regionální. Zdroje financí na kulturu v městech a krajích jsou minimální.

Osobně nerozumím tomu, jak se může 6% snížení rozpočtu ministerstva projevit v 35% nebo dokonce 50% krácení podpory určitým oborům a jiné nepostihnout. Chybí analýza, systém a chybí tu vize.

Podpora svobodné tvorby by se musí stát politickým tématem. Nadcházející konference o kreativitě snad o tom našim politikům něco napoví.

Doufám, že i přes aktuální politický vývoj najdeme na ministerstvu partnera, s nímž bude možné situaci postižených oborů řešit a že nenarazíme na výmluvu ? je krize, ekonomická a dnes už i politická. O peníze jde až v druhé řadě!

Jana Návratová, šéfredaktorka časopisu Taneční zóna

Jan Vávra Nezařazené

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy