Domů > Nezařazené > Projev Roberta Krumphanzla z demonstrace 25.3.

Projev Roberta Krumphanzla z demonstrace 25.3.

Dobrý den.

Otázka dotací ze státních prostředků je pro veřejnost citlivá a ne každému srozumitelná. K tomu bych chtěl říci, že většina jmenovaných kulturních aktivit dlouhodobě přežívá jen ze základního minima, příjmy většinou vysokoškolsky vzdělaných lidí se pohybují hluboko pod průměrem. Dotace nevytvářejí finanční zisk těm, kdo je dostávají, a pravidla dotačního řízení nařizují, že žádná z podpořených aktivit zisk vytvářet ani nesmí. V důsledku pouze zlevňují nabídku našich služeb, cenu vstupného, cenu časopisů a knih, a zvyšují jejich dostupnost veřejnosti. Z těchto peněz se ? v případě mého oboru ? platí část práce redaktorů, tiskařů, grafiků, distributorů, knihkupců atd. Tyto peníze jsou také řádně daněny. Každá koruna investovaná do těchto aktivit se mnohonásobně vrátí. Na hodnotách, které vytváříme, vydělává množství lidí dnes a budou na nich vydělávat i budoucí generace.

Chtěl bych upozornit na to, že dramatická situace, kterou nyní prožívá česká kultura, není jenom náhlým důsledkem krize, jak se nám snaží vnutit představitelé vládních úřadů. Je pokračováním přístupu, jaký ? až na jednotlivé výjimky ? zaujímaly vládní a politické reprezentace naší země ke kultuře a vzdělání v celém polistopadovém období. V neutěšené ekonomické situaci se nacházejí nejenom kulturní časopisy, malá nekomerční nakladatelství, divadla, taneční a hudební soubory a podobně, nejenom celá oblast nekomerčně zaměřené české kultury, ale i vzdělávací instituce, vysoké školy, vědecké ústavy, knihovny, stejně jako neziskové organizace, a v nich tedy velká část lidí, kteří jsou společensky a kulturně aktivní ve prospěch naší společnosti. V devadesátých letech to bylo přijímáno jako daň transformaci společnosti, současná léta však ukazují, že ve skutečnosti tehdy, stejně jako dnes, šlo o pokračování v devastaci společnosti jako útvaru, který spojuje zodpovědné, samostatně uvažující a vzájemně solidární občany.

Robert Krumphanzl, šéfredaktor nakladatelství Triáda

Jan Vávra Nezařazené

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy