Domů > Nezařazené > Zástupci živého umění se spojili v protestu proti škrtům v kultuře

Zástupci živého umění se spojili v protestu proti škrtům v kultuře

Drastické škrty v rozpočtu ministerstva kultury, které letos poznamenaly podstatnou oblast živého umění, si žádají výrazný protest. Shodli se na tom zástupci všech uměleckých oborů, kteří připravují novou iniciativu Za Česko kulturní. První protestní shromáždění se uskuteční v předvečer konference Fórum pro kreativní Evropu. Tu paradoxně spolu s Evropskou komisí pořádá stejné Ministerstvo kultury ČR, které ve vlastní zemi živou kulturu ničí a v lepším případě odsuzuje k pouhému živoření. Konference je jednou z největších akcí českého předsednictví.

Demonstrace proběhne ve středu 25. března od 18 hod. před Českým muzeem hudby, kde se budou scházet oficiální hosté konference ke slavnostní večeři. (více v sekci AKCE)

Zástupci odborné i umělecké veřejnosti zároveň doručí všem účastníkům mezinárodní konference otevřený dopis, v němž upozorní na paradox, že Česká republika pořádá mezinárodní sympozium o kreativitě ve chvíli, kdy české ministerstvo kultury snižuje grantovou podporu živému umění o 35 %. Vzhledem k tomu, že celkový rozpočet ministerstva kultury pro rok 2009 byl krácen o pouhých 5,8 %, nemá takové razantní krácení v rozpočtu pro živou kulturu logiku ani oprávnění. Celý rok 2009 byl přitom Evropskou unií vyhlášen rokem kreativity a inovace.

Dopis adresovaný účastníkům ministerské konference podpořily desítky čelných představitelů umělecké, kulturní a akademické sféry - například rektor Akademie múzických umění Ivo Mathé, čerstvý držitel Ceny Alfréda Radoka Petr Forman, ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR Pavel Janoušek, vedoucí knihovny Libri prohibiti Jiří Gruntorád, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové Pavel Liška, proděkan brněnské Hudební fakulty JAMU Ivo Medek nebo režisérka Věra Chytilová.

?Jména podepsaných dokazují, že zásadní existenční potíže živé kultury nepociťují zdaleka pouze jednotliví umělci, redaktoři, divadelníci, tanečníci a další, jichž se situace v tuto chvíli bezprostředně dotýká, ale že problémy ve státní podpoře živého umění a kultury jsou dlouhodobé, hluboké a plošné. Proto je také neudržitelné, aby se rok co rok doslova na poslední chvíli hledala provizorní a dočasná řešení. Je třeba najít východisko systémové?, dodává k tomu Terezie Pokorná ze vznikající iniciativy Za Česko kulturní.

Už v únoru 2009 zaslali šéfredaktoři literárních časopisů ministru kultury otevřený dopis, v němž vyjádřili nesouhlas s krácením podpory v oblasti vydávání literárních periodik, sborníků a literárních akcí, které bylo v této oblasti plánováno dokonce na 45 % oproti částce z roku 2008. Ministr posléze oznámil, že na tuto oblast přidá čtyři miliony korun. Tím by ale částka dosáhla pouhých 65 % loňské sumy. Takto navýšená dotace ovšem nic neřeší a nadále znamená například akutní hrozbu zániku všech literárních periodik. Podobně katastrofální situace je i v ostatních oblastech živého umění.

Ve středu 18.3.2009 se pak šéfredaktoři literárních časopisů obrátili přímo na předsedu vlády Mirka Topolánka a ministra financí Miroslava Kalouska dopisem, v němž je vyzývají, aby  nalezli systémové a koncepční řešení patové situace. Zároveň jim připomínají, že se jejich vláda ve svém programovém prohlášení zavázala k postupnému zvyšování výdajů na kulturu až na 1 % státního rozpočtu.

Kvůli škrtům v rozpočtu na kulturní aktivity už rezignovali členové odborné grantové komise ministerstva kultury pro profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo. Tak razantní snížení podle zástupců komise znamená reálnou likvidaci projektů a činností v oblasti tance, za což odmítli nést odborníci z grantové komise odpovědnost. Zároveň důrazně upozornili na to, že Česku hrozí ?kulturní bankrot?.

Jan Vávra Nezařazené

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy