Domů > Nezařazené > Reakce na prohlášení ministra kultury ze dne 3. 4. 2009

Reakce na prohlášení ministra kultury ze dne 3. 4. 2009

Ministr kultury Václav Jehlička vydal 3.4.2009 tiskové prohlášení k naší iniciativě. Rozhodli jsme se do médií poslat a zde uveřejnit naši reakci:

Pan ministr Václav Jehlička se ve svém prohlášení vyjadřuje k nově ustanovené iniciativě Za Česko kulturní, ale bohužel mluví opět jenom o literárních časopisech. Je pravda, že literární periodika tuto iniciativu založila, protože byla jako první upozorněna na likvidační škrty v rozpočtu na granty živému umění pro rok 2009. Iniciativa ale působí napříč všemi uměleckými obory a snaží se upozornit na dopady současných škrtů ministerstva. Škrty se totiž drasticky dotknou všech uměleckých oblastí!

Konkrétní škody v oblasti živého umění budou možné vyčíslit, až bude jasné, kolik je tedy peněz na granty ministerstva a kolik který subjekt dostal. Současný stav věcí na ministerstvu kultury nasvědčuje tomu, že situace vyvolaná škrty zatím vyústila v chaos, kdy není jasné, co bude dál. Odborná komise pro taneční umění rezignovala kvůli malým prostředkům na granty, literární komise ještě nerozhodla, jiné komise rozdělily o 35 % menší částku než loni a vytvořily další ?pořadník?, kdyby peníze do rozpočtu přibyly.

Argumentace ministerstva ekonomickou krizí se zástupcům Iniciativy jeví jako nepřesvědčivá: ministerstvo schvalovalo rozpočet s razantními škrty v oblasti živého umění už v roce 2008 a ve stejné době paradoxně také navýšilo výdaje na vlastní provoz úřadu o 17 milionů Kč. Navíc, v argumentaci ministerstva pokulhává fakt, že prezentuje 13 milionů pouze jako sumu na literární časopisy, přitom hovoří o grantovém programu, který zahrnuje kromě vydávání literárních periodik také vydávání sborníků a pořádání literárních akcí. Loňský rozpočet celé této grantové oblasti byl bez mála 20 milionů korun, letošní snížení na 13 milionů se rovná deklarovanému 35 % snížení.

Dementujeme tedy tímto slova ministra, že ?literární časopisy dostaly granty na úrovni let minulých.? Literární časopisy zatím žádné vyrozumění o výši grantů od ministerstva neobdržely, komise pro jejich grantový okruh ještě nezasedla, všichni jsou ponecháváni v napětí a existenční nejistotě.

?Chci ubezpečit pana ministra, že literární periodika dávno hledají finanční prostředky i jinde; nepřemýšlejí, jak ušetřit, ale rovnou šetří. Časopis A2 se například s odchodem hlavního sponzora stal od nového roku z týdeníku čtrnáctideníkem. Zprávu o škrtech v grantech ministerstva na rok 2009 jsme dostali až v únoru 2009, na to jsme se nemohli připravit,? uvádí šéfredaktorka A2 Libuše Bělunková. ?Z prohlášení pana ministra bohužel především ční, že nemá žádnou koncepci investic do živého umění a že ani necítí, že by ji mít měl. Jeho reakce je čistě negativní, nevidím v ní žádné hledání řešení do příštích let,? dodává.

Jan Vávra Nezařazené

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy