Archív

Archív pro Červen 2009

Ministr kultury Václav Riedlbauch v rozhovoru na ČT24

26.06.2009

Ministr kultury Václav Riedlbauch se 23. června v Interview ČT24 vyjádřil podrobněji k některým ze svých priorit, které si při usednutí do ministerského křesla stanovil. Prozradil, že resort našel ve své pokladně zhruba dvacetimilionový příspěvek na živé umění ještě pro letošní rok. Nastínil, jak probíhá inventura projektů, jež žádají o finanční podporu, a co zdědil po svém předchůdci Václavu Jehličkovi. Uvedl také svůj názor na údajně chystané odvolání ředitele Galerie Rudolfinum Petra Nedomy, které prý plánuje budoucí ředitel České filharmonie Vladimír Darjanin.

riedlbauch-ct24

Článek a záznam rozhovoru naleznete zde:

http://www.ct24.cz/kultura/58952-ministr-riedlbauch-vzdycky-je-vice-moznosti/

Jan Vávra Nezařazené

Rada pro umění jmenována aneb Jak (ne)funguje ministerstvo kultury?

17.06.2009

V minulých dnech bylo ministerstvem kultury pozváno jedenadvacet členů Rady pro umění MK na první jednání tohoto poradního sboru ministra. Ustanovení a zahájení práce tohoto orgánu patřilo k jednomu z programových požadavků iniciativy Za Česko kulturní, jejíž činnost tak zaznamenává během zhruba čtvrt roku od svého vzniku již druhý úspěch, jakkoli zatím dílčí. Prvním bylo dosažení nižšího krácení grantů na periodické publikace v letošním roce.

Zřízení Rady pro umění ukládala ministru kultury Koncepce účinnější podpory umění 2007?2013, schválená 31. května 2006 vládou ČR. Tato rada měla podle tohoto dokumentu vzniknout v roce 2007, jakožto ?poradní, iniciační a koordinační orgán ministra kultury?, jejímž úkolem má být ?zejména dohlížet na plnění Koncepce účinnější podpory umění, navrhovat a iniciovat koncepční, organizační a legislativní opatření v oblasti umění, projednávat, posuzovat, konzultovat a připravovat stanoviska a doporučení ve vztahu k umění, sledovat činnost organizací zřízených MK v oblasti umění a dávat podněty k výzkumu teoretických a praktických problémů v oblasti umění apod.? Stejně jako naprostou většinu dalších úkolů, uvedených v Koncepci, však ministerstvo úlohu zřídit Radu až dosud nenaplňovalo.

Dokumenty, které úřad poslal v dopise spolu se jmenováním, zřetelně vypovídají o tom, jak fungoval v době ministrování Václava Jehličky: Stanovy a jednací řád Rady jsou podepsány ministrem Jehličkou a datovány 20. 12. 2007. Jmenovací listina s Jehličkovým podpisem nese datum 29. 1. 2008 (!). Průvodní dopis s omluvou za opožděné zaslání způsobené údajně administrativní chybou, signovaný ředitelem odboru umění a knihoven Františkem Zborníkem, je datován 18. 5. 2009, tedy s téměř jedenapůlletou prodlevou. V tomto dopise, jehož odeslání trvalo ministerstvu 22 dní, je také určeno datum prvního setkání rady na konec června. Další bizarní okolností je, že někteří členové Rady obdrželi spolu se jmenováním seznam členů, uvádějící 21 jmen, zatímco jiní s pouhými 16 jmény.

Schůzka se uskuteční ?z pověření ministra kultury Václava Riedlbaucha?. Nový ministr byl jmenován do úřadu 8. května. V případě jmenování Rady mu tedy trvalo zhruba deset dní udělat to, čeho ministr Jehlička (KDU-ČSL, nyní TOP 09) nebyl schopen za dva a čtvrt roku svého působení ve funkci. Vzhledem k tomu se nelze nevyhnout dojmu, že z jeho strany šlo o obstrukci, o úmyslné neplnění vládního dokumentu.

Pozoruhodný je také fakt, že funkční období členů Rady je podle stanov čtyřleté ? vzhledem k datu jmenovací listiny z něj tedy uplynulo již 16 měsíců, aniž se Rada vůbec sešla a aniž byl jmenovací dopis členům Rady odeslán.

S nástupem nového ministra tedy zdá se nastává pozitivní změna. Nový ministr také odpověděl na dopis iniciativy Za Česko kulturní seznamující s jejím programem a vyzývající ke spolupráci (na rozdíl od p. Jehličky, jemuž byl již předtím adresován stejný dopis). Zřízení Rady je jeho prvním konkrétním činem ve věci, o niž iniciativa usiluje. Důvod k optimismu je však předčasný. Zřízení Rady představuje pouze malý krok k tomu, aby se současná neutěšená situace neziskových kulturních subjektů změnila k lepšímu. Sám ministr ve svém dopise upozorňuje na to, že v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí nelze v příštím roce očekávat, že by se financování kultury mělo zlepšit, ba naopak. O to větší význam pak bude mít, jestliže iniciativa Za Česko kulturní, další instituce společnosti i jednotlivci prokážou vytrvalost v tlaku na zdejší úřady, zodpovědné za kulturu, vzdělání a kvalitu společenského života.

Jan Vávra Nezařazené

Dobré přísliby pro živé umění z ministerstva kultury

14.06.2009

Nový ministr kultury Václav Riedlbauich představil své priority v úřadu. Mimo jiné se mezi nimi objevuje otázka podpory živého umění, na kterou ho iniciativa Za Česko kulturní upozorňovala.

Riedlbauch chce přidat peníze některým letošním držitelům grantů v oblasti živého umění, které bylo oproti loňsku na dotacích výrazně kráceno. O kolik peněz půjde a na jaké projekty budou použity ale zatím neřekl.

Ministr se rovněž zavázal ustavit Radu pro umění, jak o tom hovoří Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013.

Za Česko kulturní považuje tyto dva konkrétní ministrovi přísliby za krok správným směrem a de facto za splnění dvou bodů z Programu iniciativy Za Česko kulturní. Aktivity ministerstva kultury budeme nadále monitorovat.

Více o ministrových prioritách v médiích:

http://www.ceskenoviny.cz/kultura/zpravy/riedlbauch-chce-pridat-penize-na-rozdelene-granty/381679

http://www.ct24.cz/kultura/57492-ministr-riedlbauch-chce-pridat-penize-zivemu-umeni/

http://www.novinky.cz/kultura/170887-ministr-kultury-necekejte-ode-mne-zasadni-kroky-v-legislative.html

http://www.lidovky.cz/nemame-mnoho-casu-0zi-/ln_noviny.asp?c=A090610_000051_ln_noviny_sko&klic=231953&mes=090610_0

Jan Vávra Nezařazené

Umění, kultura a kreativní ekonomika, 15. června 2009, Praha

13.06.2009

Moderované diskuse na téma Umění, kultura a kreativní ekonomika aneb Jak posílit roli umění a kultury v rámci české politiky? se zúčastní s příspěvkem i zástupci iniciativy Za Česko kulturní.

Diskuse se uskuteční v pondělí 15. června 2009 od 15.00 do 17.30 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha 1.

Diskuzi je taktéž možné sledovat v on-line přímém přenosu na Artyčok.TV

Jan Vávra Nezařazené

Iniciativa Za Česko kulturní předala ministrovi kulturní slánku z happeningu na Kampě

10.06.2009

Den po happeningu “Kultura nad zlato”, 25. května, předali zástupci iniciativy Za Česko kulturní ministru kultury do podatelny ministerstva českou kulturní slánku, kterou společnými silami naplnili v průběhu happeningu.

Berte prosím tento objekt jako přátelský pozdrav s živou připomínkou, že kultura je stejně jako sůl nezbytným biologickým předpokladem pro zdravé fungování lidské společnosti. Bez kultury stejně jako bez soli by byl život bez chuti,” napsali zástupci iniciativy do dopisu, který ke slánce přiložili pro ministra kultury.


Za Česko kulturní: předávání kulturní slánky

Šárka Havlíčková z iniciativy Za Česko kulturní podává artefakt české kulturní slánky do podatelny ministerstva.

Jan Vávra Nezařazené