Domů > Nezařazené > Rada pro umění jmenována aneb Jak (ne)funguje ministerstvo kultury?

Rada pro umění jmenována aneb Jak (ne)funguje ministerstvo kultury?

V minulých dnech bylo ministerstvem kultury pozváno jedenadvacet členů Rady pro umění MK na první jednání tohoto poradního sboru ministra. Ustanovení a zahájení práce tohoto orgánu patřilo k jednomu z programových požadavků iniciativy Za Česko kulturní, jejíž činnost tak zaznamenává během zhruba čtvrt roku od svého vzniku již druhý úspěch, jakkoli zatím dílčí. Prvním bylo dosažení nižšího krácení grantů na periodické publikace v letošním roce.

Zřízení Rady pro umění ukládala ministru kultury Koncepce účinnější podpory umění 2007?2013, schválená 31. května 2006 vládou ČR. Tato rada měla podle tohoto dokumentu vzniknout v roce 2007, jakožto ?poradní, iniciační a koordinační orgán ministra kultury?, jejímž úkolem má být ?zejména dohlížet na plnění Koncepce účinnější podpory umění, navrhovat a iniciovat koncepční, organizační a legislativní opatření v oblasti umění, projednávat, posuzovat, konzultovat a připravovat stanoviska a doporučení ve vztahu k umění, sledovat činnost organizací zřízených MK v oblasti umění a dávat podněty k výzkumu teoretických a praktických problémů v oblasti umění apod.? Stejně jako naprostou většinu dalších úkolů, uvedených v Koncepci, však ministerstvo úlohu zřídit Radu až dosud nenaplňovalo.

Dokumenty, které úřad poslal v dopise spolu se jmenováním, zřetelně vypovídají o tom, jak fungoval v době ministrování Václava Jehličky: Stanovy a jednací řád Rady jsou podepsány ministrem Jehličkou a datovány 20. 12. 2007. Jmenovací listina s Jehličkovým podpisem nese datum 29. 1. 2008 (!). Průvodní dopis s omluvou za opožděné zaslání způsobené údajně administrativní chybou, signovaný ředitelem odboru umění a knihoven Františkem Zborníkem, je datován 18. 5. 2009, tedy s téměř jedenapůlletou prodlevou. V tomto dopise, jehož odeslání trvalo ministerstvu 22 dní, je také určeno datum prvního setkání rady na konec června. Další bizarní okolností je, že někteří členové Rady obdrželi spolu se jmenováním seznam členů, uvádějící 21 jmen, zatímco jiní s pouhými 16 jmény.

Schůzka se uskuteční ?z pověření ministra kultury Václava Riedlbaucha?. Nový ministr byl jmenován do úřadu 8. května. V případě jmenování Rady mu tedy trvalo zhruba deset dní udělat to, čeho ministr Jehlička (KDU-ČSL, nyní TOP 09) nebyl schopen za dva a čtvrt roku svého působení ve funkci. Vzhledem k tomu se nelze nevyhnout dojmu, že z jeho strany šlo o obstrukci, o úmyslné neplnění vládního dokumentu.

Pozoruhodný je také fakt, že funkční období členů Rady je podle stanov čtyřleté ? vzhledem k datu jmenovací listiny z něj tedy uplynulo již 16 měsíců, aniž se Rada vůbec sešla a aniž byl jmenovací dopis členům Rady odeslán.

S nástupem nového ministra tedy zdá se nastává pozitivní změna. Nový ministr také odpověděl na dopis iniciativy Za Česko kulturní seznamující s jejím programem a vyzývající ke spolupráci (na rozdíl od p. Jehličky, jemuž byl již předtím adresován stejný dopis). Zřízení Rady je jeho prvním konkrétním činem ve věci, o niž iniciativa usiluje. Důvod k optimismu je však předčasný. Zřízení Rady představuje pouze malý krok k tomu, aby se současná neutěšená situace neziskových kulturních subjektů změnila k lepšímu. Sám ministr ve svém dopise upozorňuje na to, že v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí nelze v příštím roce očekávat, že by se financování kultury mělo zlepšit, ba naopak. O to větší význam pak bude mít, jestliže iniciativa Za Česko kulturní, další instituce společnosti i jednotlivci prokážou vytrvalost v tlaku na zdejší úřady, zodpovědné za kulturu, vzdělání a kvalitu společenského života.

Jan Vávra Nezařazené

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy