Archív

Archív pro Březen 2010

Za Česko kulturní požaduje transparentnost ministerstva kultury

25.03.2010

Zástupci uměleckých oborů soustředění v iniciativě Za Česko kulturní požadují po Ministerstvu kultury ČR, aby zásadně zprůhlednilo svou činnost a zlepšilo svůj přístup k neziskovým organizacím žádajícím o granty. Zejména v této souvislosti zástupci Za Česko kulturní upozorňují na problematiku tzv. prioritních akcí, tedy projektů, které MK podporuje, které ale zároveň neprocházejí grantovými komisemi. Ministerstvo mj. jejich seznam za loňský ani letošní rok vůbec nezveřejnilo. Domníváme se, že nejasná kritéria pro výběr těchto akcí a to, že nejsou zveřejňovány, otevírá prostor třeba pro korupci.

Dnes jsme na MKČR doručili tzv. “Balíček otevřenosti”, který obsahuje:

1) Návrh kroků ke zkvalitnění grantového řízení MKČR
- změny grantového řízení směrem k větší uživatelské přístupnosti žadatelů o granty (např. zrušení limitovaného počtu žádostí, odstranění duplicitních informací při podávání žádosti apod.)

2) Návrh změn statutu a jednacího řádu grantových komisí (Příkaz ministra kultury č. 42/2006) směrem k větší transparentnosti výběrových dotačních řízení
- změna jednacího řádu komisí, odstranění možnosti odvolat celou grantovou komisi najednou, povinné zveřejňování zápisu z jednání komisí a zveřejňování důvodu udělení nebo zamítnutí žádosti o grant

3) Otázky týkající se netransparentního rozdělování veřejných prostředků na tzv. prioritní akce
- seznam otázek týkajících se neprůhledných prioritních akcí a žádost, aby na jejich základě MK uspořádalo panelovou diskusi na toto téma, která by vedla ke konkrétním krokům směrem k transparentnosti stávajícího systému.

Kompletní “Balíček otevřenosti” ke stažení v sekci Dokumenty včetně tiskové zprávy.

Ještě jedna poznámka k prioritním akcím: velice diskutabilní je objem celkových prostředků věnovaných na tyto akce. Podle informací, které má Za Česko kulturní k dispozici, jde totiž o 44 % z celkových prostředků určených na granty. Z toho tedy mimo jiné vyplývá, že celých 44% z celkových peněz určených pro živé umění v kapitole Kulturní aktivity vůbec neprojde přes posouzení a hodnocení grantovými komisemi!

Se svými návrhy jsme se zároveň obrátili na organizaci Transparency International, která podala na ministerstvo oficiální žádost o zveřejnění informací týkajících se prioritních akcí a grantového řízení.

Napjatě očekáváme, jak se ministerstvo k našim návrhům postaví…

Jan Vávra Nezařazené