Domů > Nezařazené > Představujeme výsledky analýzy neziskového kulturního sektoru

Představujeme výsledky analýzy neziskového kulturního sektoru

Iniciativa Za Česko kulturní představuje výsledky nezávislé analýzy, kterou zadala k vypracování. Mapuje neziskový kulturní sektor. Zkoumá, jak reaguje na státní dotace nebo kolik je průměrný plat a jak jsou na tom profesionální kulturní organizace se zaměstnaností.

Jednalo se nám o malé příjemce grantů ministerstva kultury (MK ČR). Tyto organizace tvoří páteř českého živého umění. Nikdo zatím nezmapoval, jak tyto organizace fungují, co jedna koruna investovaná do těchto subjektů pro stát znamená.

Analýza ukázala, že stagnující a snižující se granty ministerstva mají efekt na vlastní aktivitu organizací a ostatní příjmy a zdroje financování těchto subjektů. Proto raději používáme slovo investice než dotace, protože každá investovaná koruna do těchto organizací a aktivit se státu několikrát vrátí.

Analýzu můžete stáhnout v PDF zde.

Analýza ukázala zhoršující se situaci na české kulturní scéně. Statistické šetření hledalo odpověď na otázku, v jakém stavu je typická česká kulturní organizace. Odpověď je jednoznačná. Snížení objemu dotací v posledních letech zasáhlo typickou českou kulturní organizaci mnohem hůře, než by odpovídalo poměrnému rozdělení škrtu mezi všechny žadatele o grant.
(pozor, nejedná se o prostý průměr mezi největší a nejmenší, ale o tzv. medián)

Typická česká kulturní organizace:

  • je spíše malá
  • nemá vlastní zaměstnance
  • zaměstnávaným osobám nemůže zajistit trvalý ani průměrný příjem
  • po snížení celkového objemu dotací, taková typická kulturní organizace zaznamenala radikální propad i svých příjmů a je nucena tlumit svou činnost.

Analýza konstatovala: ?Ačkoli dotace MK ČR mají umožnit existenci zejména menšinovým formám umění a kultury, nerovnost v distribuci dotací mezi malými a velkými organizacemi narůstá. Obce nemohou příjmy narovnat, protože rozhodují ještě více než MK ČR ve prospěch velkých kulturních akcí, na úkor menších organizací a tedy i na úkor pestrosti kulturní nabídky.?

Kritéria dotační politiky tak nutí kulturní organizátory pořádat mainstreamovou zábavu, která jim přinese větší návštěvnost, ale ohrožuje pluralitní a invenční charakter kulturních podniků. S důsledky tohoto přístupu se již nyní potýkáme v oblasti exportu naší kultury. V zahraničí totiž očekávají umění objevné, čerstvé a něčím zvláštní, aby byl zjevný důvod je dovážet. Analytik Institutu umění Bohumil Nekolný upozorňuje na varovné signály: ?Za posledních pět let klesla naše schopnost kulturního exportu o 20 %. To platí pro celý segment divadlo, ale neziskový sektor (viz Statistika kultury 2008, NIPOS Praha), tedy divadla, založená občanskými sdruženími či obecně prospěšnými společnostmi byla flexibilní a u nich naopak za pět let počet představení v zahraničí stoupnul.?

Nestatní neziskové organizace v posledních letech zásadně zvýšily svoji aktivitu a jsou jediným příslibem toho, že dokáží vrátit naše umění na světovou scénu a trh. Nyní ale sektor ztrácí sílu. Nemá finanční kapacitu vytvářet nová pracovní místa, a musí tedy klíčové pracovníky udržovat na volný umělecký poměr nebo jako OSVČ. Příjmy v sektoru jsou hluboko pod průměrnými příjmy v ČR ? průměrný příjem pracovníka v neziskové kulturní organizaci je 15 558 Kč, což se rovná zruba dvou třetinám celostátního průměru.

Z průzkumu vyplývá, že nestátní neziskové organizace vyprodukovaly zhruba 20 000 aktivit ročně (z toho cca 3 000 původních). Počet původně vytvořených aktivit kvůli snižujícím rozpočtům ale klesá, přestože stále roste počet příjemců těchto aktivit. Kolem 5 milionu obyvatel za rok se zúčastní umělecké aktivity pořádané nestatní neziskovou organizací.

Nezávislou analýzu provedla pro iniciativu Za Česko kulturní společnost DataMind, s.r.o. ve spolupráci s Institutem umění-Divadelním ústavem. Zpracovatel oslovil celkem 480 subjektů (typu neziskových organizací), které usilovaly o některý z grantů ministerstva kultury.

K Analýze napsal komentář Bohumil Nekolný z Institutu umění-Divadelního ústavu, společně s tiskovou zprávou jej naleznete v sekci Dokumenty.

Analýza vznikla za podpory Institutu umění-Divadelního ústavu a Nadace Open Society Fund Praha.

Jan Vávra Nezařazené

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy