Archív

Archív pro Leden 2013

Otevřený dopis členům grantových komisí Ministerstva kultury

Vážení členové grantových komisí, kteří spolurozhodujete o rozdělení dotací na živé umění (jelikož dosud neznáme složení komisí, oslovujeme Vás takto souhrnně)!

Podle všeho má i letos dojít ke krácení grantových příspěvků napříč všemi oblastmi kultury, a to v míře, která může vést k zániku mnoha kulturních neziskových organizací a projektů. Likvidace živého umění touto cestou pozvolně probíhá již řadu let a rozměr letošního krácení hrozí být definitivní ranou. Vnímáme jako nemravné a neodůvodnitelné, že se tak děje v letech, kdy celkový rozpočet Ministerstva kultury ČR reálně neklesá. Je to tedy důsledek špatného manažerského vedení ministerstva, nedeklarovaných priorit tohoto úřadu nebo dokonce úmyslu potlačit kulturní život a myšlení v naší zemi?

Nechceme tu otevírat otázku, kdo má dostat víc a kdo méně. Klíčová je principiální hra, kterou s kulturní obcí Ministerstvo kultury už léta hraje. Ačkoliv se jeho celkový rozpočet zvyšuje, podpora živému umění prostřednictvím transparentně rozdělovaných grantových programů neustále klesá. A samotný úřad MK může členy grantových komisí využít jako zástěnu, aby si sám mohl umýt ruce.

Vážení členové grantových komisí, přijměte proto tento dopis jako naši otevřenou podporu a apel: Doufáme, že je možné likvidačním krokům Ministerstva kultury zabránit, ale patrně jen tehdy, když se všechny grantové komise a stejně tak i kulturní veřejnost spojí a budou se proti nepochopitelnému počínání Ministerstva kultury bránit společně.

V minulých letech některé komise v obdobných situacích odstoupily, aby se neúčastnily bezdůvodně omezeného rozdělování grantových peněz. Ukázalo se, že to není dobré řešení, protože ministerstvo pak rezignuje i na odborná doporučení a dané prostředky rozdělí pomocí úředníků, což hrozí ještě většími škodami.

Naopak společné a důsledné jednání všech komisí s vedením Ministerstva kultury může přinést výsledky – přičemž bude podstatné trvat na tom, aby prostředky na živou kulturu v žádném případě neklesly pod úroveň loňských, už beztak okleštěných, právě naopak: po pozvolně likvidačních krocích MK z minulých let by bylo namístě, aby okamžitě začalo rány v živé kultuře zacelovat a prostředky na její podporu zvyšovat. Při Vašem rozhodování také nezapomeňte, že ministerstvo musí výsledky grantového řízení zveřejnit do konce února 2013 - takže je to vedení tohoto úřadu, komu moc času na řešení nastalé vyhrocené situace nezbývá.

Vnímáme Vás, zástupce odborné kulturní veřejnosti v grantových komisích, v tuto chvíli jako „záchrannou brzdu“ před likvidačními kroky Ministerstva kultury. V tomto směru prosím přijměte tento dopis.

V Praze dne 24. 1. 2013

Zástupci iniciativy Za Česko kulturní

Plné znění dopisu ke stažení zde.

Jan Vávra Nezařazené