Think tank

23.09.2010

Otevřený kulturní think tank
okt-web

Iniciativa Za Česko kulturní přichází s unikátním diskusním projektem. V polovině září proběhne v Praze Otevřený kulturní think tank. Zveme osobnosti z nejrůznějších oblastí veřejného života, aby se spolu s námi zamyslely nad tím, co pro ně i pro celou společnost znamenají kultura a umění, co jim přinášejí nebo mohou v budoucnu přinést.

O přínosech kultury a umění v současnosti veřejně diskutují evropští politici na nejvyšší úrovni. Tato debata úzce souvisí s vizí budoucí společnosti, která dokáže lépe využít lidské tvořivosti. Role kultury a umění ve společnosti se brzy stanou předmětem veřejné debaty i v Česku. Iniciativa Za Česko kulturní si přeje, aby se tak stalo spíše dříve, než později. Proto oslovujeme k účasti na Otevřeném kulturním think tanku manažery, umělce, politiky, mediální a kulturní stratégy, pedagogy, lékaře?, významné osobnosti z různých oblastí společenského života. Zajímají nás názory lidí, kteří vytvářejí veřejné mínění a významným způsobem ovlivňují současný pohled na kulturu a umění i podmínky pro jejich rozvoj v Česku.

Otevřený kulturní think tank proběhne na začátku října, po sobě následujících dnech (8. a 9. října). Diskuse o kulturní politice a podpoře kreativity s důrazem na živé umění bude probíhat dvěma různými způsoby.

První den je určen setkání nejširší veřejnosti se 40 osobnostmi společenského života na téma kultury, umění a podpory kreativity. Kdokoli z veřejnosti si může rezervovat rozhovor s vybranou osobností a mluvit s ní 30 minut z očí do očí. Rozhovory proběhnou v osmi vybraných pražských kavárnách a dalších podnicích s kulturním a společenským renomé. Setkání má stanovený čas, průběh a pořadí debatujících.

Na kávu zve oba účastníky iniciativa Za Česko kulturní. Rezervace rozhovoru probíhá přes webové stránky. Podmínkou rezervace rozhovoru je, že se každý do rezervačního formuláře stručně vyjádří k tématu. Registrace na stránkách www.openthinktank.cz bude spuštěna 27.9. v 9:00!

Druhý den Otevřeného kulturního think tanku proběhne v prostředí s kulturou přímo nesouvisejícím: budově auditorské firmy PriceWaterhouseCoopers. 35 pozvaných osobností tady dostane příležitost sdílet to, co si odnesly z rozhovorů u kavárenských stolků. Následovat bude moderovaná diskuse za účasti veřejnosti. V rámci této veřejné debaty se zaměříme na otázky:

1. Jak vzniká společenský pohled na kulturu a umění v Česku?
2. Jaké mají u nás kultura a umění podmínky pro rozvoj?
3. Jsme schopni využít kulturu a umění jako nástroj k řešení problémů spojených s ekonomickou krizí?

Více již brzy na www.openthinktank.cz