Archív

Autorův archiv

Představujeme výsledky analýzy neziskového kulturního sektoru

13.01.2011

Iniciativa Za Česko kulturní představuje výsledky nezávislé analýzy, kterou zadala k vypracování. Mapuje neziskový kulturní sektor. Zkoumá, jak reaguje na státní dotace nebo kolik je průměrný plat a jak jsou na tom profesionální kulturní organizace se zaměstnaností.

Jednalo se nám o malé příjemce grantů ministerstva kultury (MK ČR). Tyto organizace tvoří páteř českého živého umění. Nikdo zatím nezmapoval, jak tyto organizace fungují, co jedna koruna investovaná do těchto subjektů pro stát znamená.

Analýza ukázala, že stagnující a snižující se granty ministerstva mají efekt na vlastní aktivitu organizací a ostatní příjmy a zdroje financování těchto subjektů. Proto raději používáme slovo investice než dotace, protože každá investovaná koruna do těchto organizací a aktivit se státu několikrát vrátí.

Analýzu můžete stáhnout v PDF zde.

Analýza ukázala zhoršující se situaci na české kulturní scéně. Statistické šetření hledalo odpověď na otázku, v jakém stavu je typická česká kulturní organizace. Odpověď je jednoznačná. Snížení objemu dotací v posledních letech zasáhlo typickou českou kulturní organizaci mnohem hůře, než by odpovídalo poměrnému rozdělení škrtu mezi všechny žadatele o grant.
(pozor, nejedná se o prostý průměr mezi největší a nejmenší, ale o tzv. medián)

Typická česká kulturní organizace:

  • je spíše malá
  • nemá vlastní zaměstnance
  • zaměstnávaným osobám nemůže zajistit trvalý ani průměrný příjem
  • po snížení celkového objemu dotací, taková typická kulturní organizace zaznamenala radikální propad i svých příjmů a je nucena tlumit svou činnost.

Analýza konstatovala: ?Ačkoli dotace MK ČR mají umožnit existenci zejména menšinovým formám umění a kultury, nerovnost v distribuci dotací mezi malými a velkými organizacemi narůstá. Obce nemohou příjmy narovnat, protože rozhodují ještě více než MK ČR ve prospěch velkých kulturních akcí, na úkor menších organizací a tedy i na úkor pestrosti kulturní nabídky.?

Kritéria dotační politiky tak nutí kulturní organizátory pořádat mainstreamovou zábavu, která jim přinese větší návštěvnost, ale ohrožuje pluralitní a invenční charakter kulturních podniků. S důsledky tohoto přístupu se již nyní potýkáme v oblasti exportu naší kultury. V zahraničí totiž očekávají umění objevné, čerstvé a něčím zvláštní, aby byl zjevný důvod je dovážet. Analytik Institutu umění Bohumil Nekolný upozorňuje na varovné signály: ?Za posledních pět let klesla naše schopnost kulturního exportu o 20 %. To platí pro celý segment divadlo, ale neziskový sektor (viz Statistika kultury 2008, NIPOS Praha), tedy divadla, založená občanskými sdruženími či obecně prospěšnými společnostmi byla flexibilní a u nich naopak za pět let počet představení v zahraničí stoupnul.?

Nestatní neziskové organizace v posledních letech zásadně zvýšily svoji aktivitu a jsou jediným příslibem toho, že dokáží vrátit naše umění na světovou scénu a trh. Nyní ale sektor ztrácí sílu. Nemá finanční kapacitu vytvářet nová pracovní místa, a musí tedy klíčové pracovníky udržovat na volný umělecký poměr nebo jako OSVČ. Příjmy v sektoru jsou hluboko pod průměrnými příjmy v ČR ? průměrný příjem pracovníka v neziskové kulturní organizaci je 15 558 Kč, což se rovná zruba dvou třetinám celostátního průměru.

Z průzkumu vyplývá, že nestátní neziskové organizace vyprodukovaly zhruba 20 000 aktivit ročně (z toho cca 3 000 původních). Počet původně vytvořených aktivit kvůli snižujícím rozpočtům ale klesá, přestože stále roste počet příjemců těchto aktivit. Kolem 5 milionu obyvatel za rok se zúčastní umělecké aktivity pořádané nestatní neziskovou organizací.

Nezávislou analýzu provedla pro iniciativu Za Česko kulturní společnost DataMind, s.r.o. ve spolupráci s Institutem umění-Divadelním ústavem. Zpracovatel oslovil celkem 480 subjektů (typu neziskových organizací), které usilovaly o některý z grantů ministerstva kultury.

K Analýze napsal komentář Bohumil Nekolný z Institutu umění-Divadelního ústavu, společně s tiskovou zprávou jej naleznete v sekci Dokumenty.

Analýza vznikla za podpory Institutu umění-Divadelního ústavu a Nadace Open Society Fund Praha.

Jan Vávra Nezařazené

Zápis ze schůzky s ministerstvem kultury

09.01.2011

13. prosince 2010 jsme se sešli s náměstkem ministra kultury MgA. Radkem Zdráhalem.

Nic před vámi neskrýváme, a proto dáváme k dispozici kompletní zápis z jednání. Ministerstkým úředníkům jsme také představili jako prvním naší Analýzu vlivu poskytování dotací ze státního rozpočtu neziskovým organizacím v oblasti kultury.

Konkrétní body jednání, výsledky a přísliby do budoucna nalezente ke stažení zde:

Zápis ze schůzky MK a Za Česko kulturní 13.12.2010

Jan Vávra Nezařazené

Resumé z Otevřeného kulturního think tanku

09.11.2010

Kam dále směřovat debatu o kultuře a podpoře kreativity

Na základě výsledků Otevřeného kulturního think tanku v Praze 8. a 9. října 2010

První Otevřený kulturní think tank navazoval nit české debaty o kultuře a podpory kreativity. První den se uskutečnil v osmi pražských kavárnách. Kdokoli si mohl rezervovat půlhodinový rozhovor s některou z 36 osobností z byznysu, politiky, kultury? Všechny osobnosti a každý z 86 diskutujících z řad veřejnosti před vstupem do debaty stručně formulovali své názory na témata kultury a podpory kreativity v Česku. Z názorů formulovaných samotnými účastníky jsme vytvořili tři diskusní stoly, u kterých všichni společně debatovali druhý den. Ve třech debatních sekcích lidé vyjadřovali své názory na následující otázky:

1. Ekonomická otázka: Spojovat kulturu s ekonomikou?
2. Otázka umění: Říká nebo neříká nám něco současné umění?
3. Politická otázka: Jsou umění a kultura společnosti k něčemu?

Výsledek společných 40 minutových debat byl nad očekávání dobrý. Chtěli jsme vědět, o čem má smysl dál diskutovat, na jaké otázky se zaměřit, kam debatu směřovat, aby časem přinesla konkrétní návrhy řešení. Účastníci Otevřeného kulturního think tanku poukázali na 12 klíčových otázek.

Celý dokument výstupů z Otevřeného kulturního think tanku naleznete zde:

http://www.zaceskokulturni.cz/wp-content/uploads/2010/11/openthinktankresume.pdf

A také si můžete prohlédnout fotografie z akce:

http://www.zaceskokulturni.cz/akce/think-tank/fotogalerie-otevreny-kulturni-think-tank/

Jan Vávra Nezařazené

TV záznam z Otevřeného kulturního think tanku

12.10.2010

V pátek 8. října a v sobotu 9. října proběhl v Praze Otevřený kulturní think tank. Zájemci z řad veřejnosti si mohli rezervovat půlhodinové slovní klání s vybranou osobností . Například v Café Louvre diskutoval ústavní soudce Pavel Rychetský, v Café Imperial designér Maxim Velčovský a v kavárně Nona v Národním divadle ministr kultury za TOP 09 Jiří Besser. Mezi diskutujícími nechyběl například šéf kulturního vysílání ČT Petr Fischer. Debata o české kultuře se tak vrátila tam, kde probíhala v celém 20. století ? do kaváren.

Česká televize z prvního i druhého dne, který probíhal na půdě PricewaterhouseCoopers, pořídila padesátiminutový záznam, přinášíme odkaz:

videoctthinktank

Jan Vávra Nezařazené

Na kulturní think tank zbývají poslední místa k rezervaci

07.10.2010

Za Česko kulturní pořádá 8. a 9 října v Praze unikátní diskusní akci. Otevřený kulturní think tank ve dvou po sobě jdoucích dnech svede dohromady zajímavé osobnosti různých profesí k debatě o podpoře kultury a kreativity obecně. Zástupci veřejnosti se s osobnostmi budou moci setkat při osobních rozhovorech ve slavných pražských kavárnách. Webovou registraci provází nebývalý zájem z řad veřejnosti.

okt-web

V pátek 8. října proběhnou debaty s osobnostmi v osmi pražských kavárnách. Kdokoli z veřejnosti si může přes web rezervovat rozhovor s vybranou osobností a mluvit s ní 30 minut z očí do očí. ?Zbývají opravdu poslední místa u několika málo osobností. Očekáváme, že se kapacita plně vyčerpá,? uvedl mluvčí Za Česko kulturní Jan Vávra.

Zájemci o osobní setkání s některým z diskutujících se mohou registrovat online na webu projektu www.openthinktank.cz. Registrace bude uzavřena v pátek 8. října ve 12 hodin.

Rezervace na osobní rozhovor navíc slouží jako vstupenka na druhý den akce, kdy se 9. října setkají všechny osobnosti dohromady. Setkání druhý den proběhne v budově PricewaterhouseCoopers, kde je kapacita omezena.

Záznam z celé akce včetně druhého dne odvysílá hned den na to Česká televize. Pořad s názvem ?Audit české kultury? se objeví na obrazovkách v neděli 10. října v 15 hodin na programu ČT24. Bude sestřihem obou dnů Otevřeného kulturního think tanku.

Jan Vávra Nezařazené