Co je za námi

24.01.2013

Od začátku své činnosti - února 2009 - dává iniciativa podněty k řešení vzniklých krizových a problematických situací, a dále upozorňuje na potřebu změny přístupu ve správě, organizaci, koordinaci a řízení v resortu kultury. Děje se tak formou dopisů a osobních schůzek s odpovědnými osobami na klíčových politických i administrativních postech (vedoucí odpovědných odborů ministerstva, ministr kultury, ministr financí, předseda vlády, poslanecká sněmovna, senát). Iniciativa pořádá protestní akce a průběžně problematiku medializuje.

V březnu 2009 uspořádala iniciativa Za Česko kulturní první demonstraci a happening, která upozorňovala na radikální a netransparentní krácení rozpočtu MKČR na živé umění. Demonstrace s názvem “Ministerstvo dělá botu”, se konala na místě slavnostního zahájení jedné z nejvýznamnějších akcí českého předsednictví EU Fora pro kreativní Evropu. Novou formou public relations při upozorňování na problém byla také iniciace a výroba filmu ?35 % pod nulou? (režie: Martin Langer, premiéra duben 2009, na DVD vyšlo jako příloha kulturního čtrnáctideníku A2), který mapoval vzniklou situaci. Dvacetiminutový dokument se dále promítal na letních filmových festivalech a dostal se do distribuční sítě kabelové televize UPC.

Dalšími demonstracemi a happeningy ?Kultura nad zlato!? (24. 5. 2009) a ?Budoucnost není na prodej!? (6. 10. 2009) iniciativa poukazovala na provázanost živého umění s s ekonomikou ČR a potom se vzdělanostním a tvořivým potenciálem české společnosti (při poslední demonstraci spolupracovala s iniciativou Věda žije!).

Za dosavadní největší úspěch iniciativy se může počítat částečné dorovnání grantů v oblasti Kulturních aktivit pro rok 2009 (jejichž transparentnost nadále iniciativa monitoruje) a především začátek činnosti Rady pro umění jako poradního orgánu ministra kultury, koncepčního a evaluačního orgánu klíčového strategického dokumentu pro rozvoj kultury a umění Koncepci účinnější podpory umění na léta 2007 - 2013. Na nečinnost tohoto orgánu iniciativa dlouhodobě a důrazně upozorňovala. Ustanovení Rady a její činnost je ukotvena ve zmíněné vládou schválené Koncepci účinnější podpory umění na léta 2007 - 2013, nicméně dva roky od schválení Koncepce ji ministr kultury bezdůvodně nesvolal. Za Česko kulturní od ustanovení Rady detailně sleduje její činnost a dává podněty k projednání v souladu se svými cíli a záměry.

Posledním konkrétním krokem (březen 2010) je vytvoření “Balíčku otevřenosti” - materiálu, který se snaží o dosažení větší transparentnosti Ministerstva kultury ČR.