Otevřený dopis členům grantových komisí Ministerstva kultury

Vážení členové grantových komisí, kteří spolurozhodujete o rozdělení dotací na živé umění (jelikož dosud neznáme složení komisí, oslovujeme Vás takto souhrnně)!

Podle všeho má i letos dojít ke krácení grantových příspěvků napříč všemi oblastmi kultury, a to v míře, která může vést k zániku mnoha kulturních neziskových organizací a projektů. Likvidace živého umění touto cestou pozvolně probíhá již řadu let a rozměr letošního krácení hrozí být definitivní ranou. Vnímáme jako nemravné a neodůvodnitelné, že se tak děje v letech, kdy celkový rozpočet Ministerstva kultury ČR reálně neklesá. Je to tedy důsledek špatného manažerského vedení ministerstva, nedeklarovaných priorit tohoto úřadu nebo dokonce úmyslu potlačit kulturní život a myšlení v naší zemi?

Nechceme tu otevírat otázku, kdo má dostat víc a kdo méně. Klíčová je principiální hra, kterou s kulturní obcí Ministerstvo kultury už léta hraje. Ačkoliv se jeho celkový rozpočet zvyšuje, podpora živému umění prostřednictvím transparentně rozdělovaných grantových programů neustále klesá. A samotný úřad MK může členy grantových komisí využít jako zástěnu, aby si sám mohl umýt ruce.

Vážení členové grantových komisí, přijměte proto tento dopis jako naši otevřenou podporu a apel: Doufáme, že je možné likvidačním krokům Ministerstva kultury zabránit, ale patrně jen tehdy, když se všechny grantové komise a stejně tak i kulturní veřejnost spojí a budou se proti nepochopitelnému počínání Ministerstva kultury bránit společně.

V minulých letech některé komise v obdobných situacích odstoupily, aby se neúčastnily bezdůvodně omezeného rozdělování grantových peněz. Ukázalo se, že to není dobré řešení, protože ministerstvo pak rezignuje i na odborná doporučení a dané prostředky rozdělí pomocí úředníků, což hrozí ještě většími škodami.

Naopak společné a důsledné jednání všech komisí s vedením Ministerstva kultury může přinést výsledky – přičemž bude podstatné trvat na tom, aby prostředky na živou kulturu v žádném případě neklesly pod úroveň loňských, už beztak okleštěných, právě naopak: po pozvolně likvidačních krocích MK z minulých let by bylo namístě, aby okamžitě začalo rány v živé kultuře zacelovat a prostředky na její podporu zvyšovat. Při Vašem rozhodování také nezapomeňte, že ministerstvo musí výsledky grantového řízení zveřejnit do konce února 2013 - takže je to vedení tohoto úřadu, komu moc času na řešení nastalé vyhrocené situace nezbývá.

Vnímáme Vás, zástupce odborné kulturní veřejnosti v grantových komisích, v tuto chvíli jako „záchrannou brzdu“ před likvidačními kroky Ministerstva kultury. V tomto směru prosím přijměte tento dopis.

V Praze dne 24. 1. 2013

Zástupci iniciativy Za Česko kulturní

Plné znění dopisu ke stažení zde.

Jan Vávra Nezařazené

Podívejte se, jak dopadl Kulturquell

30.05.2012

Reportáž z akce Kluturquell, na které se podílela iniciativa Za Česko kulturní odvysílala Česká televize. Podívejte se, jak akce dopadla!

www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/178974-nejen-o-plzni-nad-plzni/

Jan Vávra Nezařazené

KULTURQUELL: Co vymyslíte, než vám spadne pěna?

11.05.2012

Přijďte diskutovat o kultuře se známými osobnostmi do jedné z osmi plzeňských restaurací! Za Česko kulturní společně s Evropským hlavním městem kultury Plzeň 2015 pořádá

KULTURQUELL – evropský kulturní think tank

Čtvrtek 24. května 2012 v Plzni

Více info a registrace na www.openthinktank.cz


Evropský kulturní think tank je nová forma poloveřejné diskuse. V osmi plzeňských restauracích se můžete ve čtvrtek 24. května sejít se zajímavou osobností a promluvit s ní z očí do očí. Jsou to lidé z politiky, byznysu a kultury, kteří ovlivňují veřejné mínění a  svými aktivitami napomáhají společenským změnám. Setkání se uskuteční v plzeňských restauracích mezi 13 až 15 hodinou.

Čas rozhovoru vám změří orosená sklenice plzeňské dvanáctky. Než vám spadne pěna, můžete mluvit o tom, co Vás zajímá a co Vás napadá ke kultuře a podpoře kreativity evropském, globálním i lokálním měřítku.


Kdo bude diskutovat?


z České republiky se dostaví Kateřina Šedá výtvarnice Karel Janeček Nadační fond proti korupci Josef Mištera Ústav umění a designu při ZČU Radek Špicar The Aspen Institute Prague Petr Gazdík hnutí Starostové a nezávislí Jakub Mareš architektonická skupina Posedlí Zuzana Slezáková Animánie Plzeň Ondřej Liška Strana zelených Vladimír Kokolia malíř a grafik Tomáš Froyda Plzeň EHMK 2015 Pavel Mandys Magnesia Litera Jan Janák CrossCafe Plzeň Zbyněk Baladrán výtvarník Anna Chalušová Kulturní centrum DEL ARTE Plzeň Tomáš Vaněk výtvarník, pedagog AVU Praha Lukáš Bellada programátor, human joystick Tereza Raabová Economic Impact Eva Beránková oděvní designérka Petr Fischer redaktor České televize Petr Lešek Projektil architekti Martin Šampalík The Pub - Pilsner Unique Bar Jaroslav Bláha grafické studio Petrohrad Irena Velichová kulturní manažerka Roman Kropáček RTI cz – rozhlasové vysílače, Plzeň Sláva Sobotovičová výtvarnice Martina Voráčková Animánie Plzeň Michal Klíma bývalý ředitel vydavatelství Economia Josef Šlerka Nová média FF UK Praha

z Evropy přijedou Lia Ghilardi Noema Culture and Place Mapping, Velká Británie Jan Willem Sieburgh bývalý ředitel Rijksmuseum Amsterdam, Holandsko Nele Hertling A Soul for Europe, Německo Gerald Lidstone Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship, Velká Británie Pia Areblad TILLT - spolupráce mezi sektory kultury, podnikání a veřejné sféry, Švédsko Neil Peterson Liverpool EHMK 2008, Velká Británie Anna Vondráčková KEA European Affairs, Belgie Anne Gombault Museum Management, Bordeaux Management School, Francie Torsten Reitler Trans Europe Halles - evropská síť nezávislých kulturních center, Německo Charlotte Fouchet Francouzský institut v Praze Anja Decker INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, ČR/Německo


REZERVUJTE SI OSOBNÍ ROZHOVOR! Vše podstatné naleznet na www.openthinktank.cz anebo na facebooku:

http://www.facebook.com/events/283717701721421/

pozvankaqu

Následující den, tedy 25. května 2012 se uskuteční odborný seminář

Město přátelské kultuře / Culture Friendly City.

Seminář je určen pro kulturní organizátory, veřejnou správu a podnikatele z regionů a měst České republiky. Nabízíme našim městům bližší seznámení s projektem EHMK a příležitost k pracovnímu setkání se zahraničními hosty Kulturquellu - evropského kulturního think tanku. Pro registraci kontaktujte Olgu Škochovou na olga.skochova@seznam.cz.

Jan Vávra Nezařazené

Ministerstvo navýšilo prostředky na živé umění o 51 milionů

05.05.2012

Naše iniciativa a nesouhlas ohledně výrazného krácení prostředků v grantových programech Ministerstva kultury ČR na živé umění vedla alespoň k částečnému navýšení prostředků na tento rok. Celkem o 51 milionů. K úplnému navýšení na úroveň loňského roku ale nedošlo.

Více v článku ČTK z 2. 5. 2012:

http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/hanakova-ziskala-souhlas-s-presunem-penez-pro-zivou-kulturu/789343

Jan Vávra Nezařazené

Ministerstvo kultury porušuje Zásady vlády pro poskytování dotací

06.03.2012

Ministerstvo kultury ČR dosud nepověsilo na web výsledky všech grantů, ačkoliv Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (usnesení vlády č. 92  ze dne 1. února 2010) hovoří o tom, že to tak má být do konce února.

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (.pdf)

Musíme konstatovat, že ministerstvo zatím nedostatečně komunikuje s odbornou veřejností, zda vyhoví žádosti Za Česko kulturní k udržení minimálně rozpočtu loňského roku pro granty na živé umění. Navíc nedokáže ani včas dát všem účastníkům řízení vědět, jaké jsou výsledky grantů. V Zásadách vlády o tom mluví část II, bod 5, zde uvádíme pro přehlednost výňatek ze Zásad:

zasady-vyrez

Iniciativa Za Česko kulturní už dala podnět k prošetření této situace Radě vlády pro neziskové organizace.

Současný stav na webu MKČR, 6.3.2012

mkcr_vysledky

Jan Vávra Nezařazené